کاپشن کار زمستانی

کاپشن و کاپشن شلوار عمومیت بیشتری دارند , بخصوص کاپشن که همه گیر می باشد . جنس پارچه این محصول با گرماژهای گوناگون تکمیل می شود و نوع استفاده تعیین کننده نوع پارچه می باشد . برای اطلاع بیشتر به مقالات رجوع نمایید.